Afspraak, spreekuur en huisbezoek

Online een afspraak maken via het patiëntenportaal

Om toegang te krijgen tot het patiëntenportaal, dient u eerst de app IRMA te installeren op uw smartphone en een aantal stappen te doorlopen. Wij helpen u hierbij zodat u daarna op ieder gewenst moment veilig kunt inloggen op het patiëntenportaal.  

Inloggen patiëntenportaal IRMA app installeren

Lukt het niet om IRMA te installeren of heeft u vragen over het patiëntenportaal? Bekijk de ‘Veelgestelde vragen’ pagina in de online flyer of neem contact op met de praktijk

Spreekuur op afspraak

Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt voor het maken van een afspraak gebruik maken van het patiëntenportaal. Via het portaal hebt u vrije keuze in dag en tijdstip van de afspraak en hebt u geen wachttijd aan de telefoon.

Het blijft altijd mogelijk de praktijk te bellen voor het maken van een afspraak op werkdagen tussen 08.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.

Het is niet mogelijk afspraken te maken aan de balie. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Per consult wordt één klacht  behandeld. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan wordt er meer tijd voor u gereserveerd.

Niet nakomen van een afspraak

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak (bij huisarts, assistente en praktijkondersteuner), is het sinds 1 januari 2021 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Deze tijd kunnen we niet bij uw zorgverzekeraar declareren.  U zult hiervoor een rekening ontvangen van €15,- ( vijftien euro).

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

De doktersassistente zal uw gegevens en telefoonnummer noteren, zodat de huisarts u kan terugbellen op een nader overeen te komen tijdstip.

Huisbezoek

Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Wilt u dit bij voorkeur voor 10.00u aanvragen, zodat er rekening mee gehouden kan worden met de werkindeling?

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Bedenk dat onderzoek en behandeling op de praktijk vaak beter mogelijk is dan in de thuissituatie.